Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

OMEN 3633 din 3 mai 2018 - Metodologia de acordare a gradatiei de merit aparut in MO 395 09 05 2018

 

LEGE nr 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr 20 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 99 din 15 decembrie 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 96 din 8 decembrie 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

ORDIN nr 6161 din 22 decembrie 2016

in format pdf  ... [Detalii Articol ....]

 

ORDIN nr 5920 din 6 decembrie 2016

 ORDIN nr. 5920 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a î ... [Detalii Articol ....]

 

OMENCS 5777-2016 - Metodologie cifra scolarizare 2017-2018

ORDIN nr. 5777 din 22 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 in format pdf.
... [Detalii Articol ....]

 

HG nr. 614 2016 - norme aplicare Legea 85

HG in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

HG nr. 536 din 27 iulie 2016

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536 din 27 iulie 2016

privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 

Art. 1. Pentru stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ organizează pentru elevi competiţii şcolare ... [Detalii Articol ....]

 

LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege.   Articol unic - Articolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri